12 pcs

70. Roll maki
13,00

(saumon, avocat, concombre, radis jaune, carotte rapé) 8 pcs

71. Roll tempura
13,00

(tempura, avocat, concombre, radis jaune) 8 pcs

72. Roll braisé mix
14,00

(tempura, saumon, thon, avocat) 8 pcs

73. Roll masago
14,00

(saumon, thon, avocat, concombre, surimi, radis jaune, carotte rapé, masago) 8 pcs